Velkommen til Ingeborg STU!
Hjemmesiden er under udvikling i samarbejde med vores elever.

Med 10 års erfaring i at være en alternativ arbejdsplads med fokus på mester-lære, har Café Ingeborg oprettet Ingeborg STU i 2020.

Ingeborg STU er erhvervsrettet og har som mål at gøre eleverne klar til at indtræde i deres voksen og arbejdsliv – enten på det ordinære arbejdsmarked eller på beskyttede vilkår.

Ingeborg STU
Fredensvej 9
4100 Ringsted
CVR: 18957981
EAN: 5798007643812

info@ingeborg-stu.dk
+45 2332 3607