Linjer og undervisning

PÆDAGOGIK

Ingeborgs pædagogik tager udgangspunkt i KRAP metoden (Kognitiv, ressourcefokuseret og anderkendende pædagogik) og vil blive brugt som en generel forandringsmetode. Det er en ressourcefokuseret pædagogik, som passer til Café Ingeborgs værdigrundlag om at alle kan noget, er lige meget værd og skal behandles med respekt.

Hvordan ændrer vi vores tankemønstre, vaner og udfordringer, således at vi bliver bedre til at være i livet og nå de mål, vi sætter os.

Følgende fag og temaer bliver tilbudt på STU’en. Der vil komme nye til som vi udvikler os. Det er vigtigt at pointere at alle elever har forskellige skemaer, som tager udgangspunkt i den enkeltes ønske, muligheder og behov:

KØKKEN

På køkkenlinjen lærer man at lave mad til sig selv, hinanden og at indgå i et produktionskøkken. Her lærer man alle de basale færdigheder det kræves for at indgå i et køkken: hygiejne, køkkenteknikker, sikkerhed, at holde fokus når man har travlt. Vi rydder op og gøre rent efter os selv. Vi lærer om ernæring og sundhed, om velsmag og råvarer.

Ofte er det sammen med en af kokkene fra Cafe Ingeborgs køkken. Vi har desuden mulighed for at bruge Cafe Ingeborgs foodtruck i undervisning.

LANDBRUG

Vi har etableret et samarbejde med Krogagergård, som er en økologisk bondegård uden for Ringsted. Her underviser vi i landbrug. Vi indgår i den daglige drift af gården, sammen med Kirsten og Bjarne. Vi hjælper til med dyrehold, dyrkning af afgrøder og almindeligt vedligehold af gården. Mange af de ting vi producerer laver vi selv mad af.

Vi vil gerne understøtte tanken om jord til bord og vi tager ansvar i forhold til driften af gården. På Krogagergård er der ikke langt fra tanke til handling, så her er det muligt at søsætte mange projekter. Vi har en lejlighed på gården som vi kan bruge til teoretisk undervisning, som umiddelbart efter kan omsættes til praksis.

OMSORG

På omsorg lærer vi at varetage mindre opgaver inden for ældreområdet. Det er i høj grad et fag hvor sociale færdigheder kan komme i spil. Kan du lide at tale med folk er dette lige noget for dig. Du kommer til at supplerer de opgaver, der varetages af udlært sundhedspersonale. Det kan være praktiske opgaver, men også omsorgsopgaver, som at tage initiativ til sociale aktiviteter, som kortspil, læse avis eller udføre håndmassage, osv.

Her snakker vi også om: Hvad er et plejehjem? Hvad sker der med kroppen når den ældes? Hvad er demens? Og meget mere.

BRAND DESIGN

På brand design arbejder vi med grafisk design, kommunikation og marketing på forskellige måder. Det kan for eksempel være, at vi producerer vores egen videos, inklusive tekst animationer og stop motion, lave hjemmeside og meget mere. Vi arbejder en del på computer, men undervisningen også indeholder praktiske ting, hvor vi skal ud og tage billeder, optage videoer, udvikle vores eget merchandise med tryk på og alt hvad der handler om marketing og branding.

Vi lærer at kommunikere om egne kompetencer og talenter, bygge sit eget personligt ”brand”, og samtidig arbejde med udvikling af en erhvervs brandstrategi.

FRILUFTSLIV
(soft ranger)

Soft ranger faget arbejder med glæden ved at være i naturen. Vi er en masse i naturen og vi har færdigheder der peger i retning af en funktion som naturvejleder medhjælper. Vi få hjælp af en Grøn Guide som har adgang til en masse natur oplevelser i og omkring skolen. Vi bruger skove, søer og marker. Gennem faget opbygger vi selvtillid og vi skaber en tryghed til naturen og os selv. Vi overskrider grænser og er i naturen året rundt: kompetencer som kan tages med ind i ens voksen og arbejdsliv.

DE KREATIVE FAG

De kreative fag tager sit udgangspunkt i teorien om de æstetiske læreprocesser. Det vil sige at de ting som vi sanser, føler og oplever får et personligt udtryk. Dette kan eksempelvis være gennem kunst, mad, musik eller skrift.

Kreativitet er ikke kun at få nye ideer men også at kunne bruge sin viden og færdigheder på nye måder. Dette kan medvirke til at du bliver bedre funderet i samfundet/livet og kan bekræfte dig i at du er autonom og dine autonome tanker ikke er til diskussion, men altid brugbare. Det er et fag der jeg-opbyggende og giver selvtillid og glæde.

BROBYGNING
& PRAKTIK

Vi er meget fokuserede på at bringe eleverne frem mod yderligere uddannelse eller en plads på et arbejdsmarked.

Til at starte med har vi rigtig god muligheder for at øve os på en eller flere af Café Ingeborgs afdelinger før man lægger sig fast på den retning man kunne tænke sig at gå. Og når man er klar, etablerer vi eksterne praktiker hos kommunen eller i private firmaer, så beskæftigelsespotentialet er afdækket, når man afslutter sin STU.

Hvis man sigter mod yderligere uddannelse, vil der blive etableret besøg/brobygning til modtagende uddannelsesinstitution; vi er hele tiden på udkig efter nye samarbejdspartnere og har et godt og stort netværk.

MORGENMØDE

Her taler vi om hvad der sker i gruppen og hos den enkelte. Vi får et overblik over dagen og diskuterer dagens nyheder. Dette er tænkt som et alment dannende fag hvor vi undersøger vores egen rolle i livet og i forhold til gruppen og samfundet. Vi øver os i at tale sammen og hvordan man møder dagen optimalt. Hvilke muligheder og begrænsninger er der på nuværende tidspunkt. Er der noget vi kan gøre for at ændre dette? Det er også et forum for hygge og sjov. Dette er funderet i Antovsky’ teori om mestring. Hvordan bliver vi mestre i eget liv?

Vi øver os i at tale foran en gruppe af mennesker, hvilket er en vigtig kompetence frem mod voksen/arbejdslivet.

SELVBEVIDSTHED

Her taler vi om hvad der sker i gruppen og hos den enkelte. Vi får et overblik over dagen og diskuterer dagens nyheder. Dette er tænkt som et alment dannende fag hvor vi undersøger vores egen rolle i livet og i forhold til gruppen og samfundet. Vi øver os i at tale sammen og hvordan man møder dagen optimalt. Hvilke muligheder og begrænsninger er der på nuværende tidspunkt. Er der noget vi kan gøre for at ændre dette? Det er også et forum for hygge og sjov. Dette er funderet i Antovsky’ teori om mestring. Hvordan bliver vi mestre i eget liv?

Vi øver os i at tale foran en gruppe af mennesker, hvilket er en vigtig kompetence frem mod voksen/arbejdslivet

FAGLIG FORDYBELSE

Dette fag tager udgangspunkt i den enkelte elevs interesser og behov. Det dækker over en bred vifte af fag – matematik, engelsk, dansk osv. – altså alle fag der har relevans for at den enkelte kan nå hen mod sine mål. Faglig fordybelse er undervisningsdifferentieret og tager udgangspunkt i Vygotsky’ teori om ZNU (zonen for nærmeste udvikling). Faglig fordybelse har et naturligt fokus på den enkelte elevs ønsker om et fremtidigt arbejdsliv.

ADL (almindelig daglig levevis)

ADL er et fag som peger direkte mod overgangen fra ungdomsliv til voksenliv/arbejdsliv. Målet er at blive så selvstændig som muligt. Hvordan passer man på sig selv (hygiejne) og hinanden. Hvordan tager vi ansvar for vores sted? Vi holder stedet ved lige, holde det rent og udvikle det. Vi skaber et miljø som er funktionelt og hvor der er rart at være. Vi lærer at skrive en indkøbsseddel og købe ind. Vi lærer at færdes på egen hånd og vi lærer hvordan man bidrager til et fælleskab.

Her snakker vi også om demokrati og samfunsliv, økologi, klima og bæredygtighed, Verdensmålene eller sundhed.

PAUSER

I løbet af dagen har vi nogle pauser. Her er det tid til fordybelse eller afslapning. Vi sigter hen imod et ungdomsmiljø, hvor man naturligt har lyst til at tilbringe tid sammen. Der skal være plads til at være sammen og der skal være plads til at være alene. Her arbejder vi med grænsesætning og selverkendelse. Hvad har jeg brug for? Hvad har fælleskabet brug for? Pauserne er vigtige, når de bliver brugt rigtigt.

Ingeborg STU
Fredensvej 9
4100 Ringsted
CVR: 18957981

info@ingeborg-stu.dk
+45 2332 3607